Understand Deductions

What is a driving deduction

get a driving deduction

What is a driving deduction?

A driving deduction is one of the most commonly used deductions. Every year, more than 25 billion DKK are reported in driving deductions to Skat according to a statement by the think-tank, Cepos. This makes it the biggest single deduction that you are able to report yourself.

As such, it is a good idea to be certain of that you are including everything and reporting it correctly. Because even if the driving deduction dates back to 1959, it changes every year.

In this article, we will cover:
 • What the deduction is
 • What information is required for you to receive it
 • Other conditions you will need to be aware of
 • Whether you are eligible to receive any deductions

What is a driving deduction?

A driving deduction is a deduction you may be eligible for if you have more than 12 km to your workplace. This applies to all means of transportation, so it does not matter whether you are driving in a car, on a bicycle, via public transport or something completely different. In Danish, this is also referred to as "befordringsfradrag".

It is intended to help people cover the expenses necessary to work. As such, the longer you have to travel to get to work, the bigger the deduction you are eligible for becomes. At the same time, there are many different potential extra compensations to receive e.g. if you have to cross certain bridges on your way to work such as Storebælts- and Øresundsbroen, or are residing in certain municipalities.

To calculate your deduction, you need
 • The distance to your workplace
 • The number of days you have traveled to the workplace during the year
 • Whether you are entitled to receive any extra compensation

How do I calculate the distance to my workplace?

It sounds like a simple question. However, there are actually multiple factors to be aware of which may increase your deduction.

The most important one is, that you do not need to choose the shortest path when traveling to work. This means that if you take another path because it is quicker or perhaps more secure, it becomes this distance that you will need to report. This also means that the distance calculated by Skat's TastSelv is merely indicative and may not necessarily be the right one for you.

If you travel by bike or via public transport, you will need to be aware of this too. In such cases, you will actually need to use the path you would use as a car driver. This may benefit you, e.g. when riding a bike, you may use the bike paths and these often shorten the distance. A great way to find the distance traveled by car is by using a map service such as Google Maps.
driving deduction

How do I calculate the number of days per year?

Another question that should have a simple answer. But what if you are working part-time or if you have had a number of sick days, worked from home or changed workplaces during the year?

You will need to state the number of days where you have actually driven to your workplace. This means that if you have had days where you have not driven to your workplace due to illness, working from home or otherwise, you should not include these.

To keep it simple, Skat themselves use 216 days per year for normal full-time employees. This corresponds to having 6 weeks of holiday and 6 to 8 other days of illness, courses etc. If you have an agreement in place to work from home once a week or have worked part-time or similar to this, you will need to calculate the number of days on your own.

See how you can easily  calculate this at the end of the article.

What else do you need to be aware of?

The driving deduction has several other conditions, of which the most important ones are:

 • You are not eligible for a deduction if the your transport is covered by your employer, e.g. if you have a company car available
 • You are not eligible for a deduction if you drive to and from your place of study
 • You are not eligible for a deduction if you drive to and from an unpaid internship
 • If you live in a so-called "outer municipality", you may be eligible for a bigger deduction

Outer municiplaities are considered to be the following:
 • Brønderslev
 • Frederikshavn
 • Hjørring
 • Jammerbugt
 • Læsø
 • Morsø
 • Norddjurs
 • Skive
 • Struer
 • Sønderborg
 • Thisted
 • Tønder
 • Vesthimmerland
 • Aabenraa
 • Bornholm
 • Faaborg-Midtfyn
 • Guldborgsund
 • Langeland
 • Lolland
 • Odsherred
 • Samsø
 • Slagelse
 • Svendborg
 • Vordingborg
 • Ærø
 • Aarø
 • Baagø
 • Egholm
 • Endelave
 • Hjarnø
 • Mandø
 • Nekselø
 • Orø
 • Sejerø
 • Tunø

Check to see if you are eligible for any deductions

The driving deduction is a necessity for many as it can be expensive to have a car or a season ticket to public transport to be able to get to work.

However, it is crucial to be aware of all of its conditions, calculations, standard rates etc. This can easily become somewhat of a jungle to navigate.

That is why we at Tax Helper have created an easy and intuitive platform that comfortably allows you to find your exact driving days and deduction as well as check whether you are eligible to receive any extra compensation. In addition thereto, you are able to make it all the way to the finish line in terms of reporting your deductions to Skat. It is free to try out, and you only pay if you save money on your taxes.
Forstå Fradrag

Hvad er kørselsfradrag

få kørselsfradrag

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er et af de mest anvedte fradrag. Hvert år bliver over 25 mia. kroner indberettet i kørselsfradrag til Skat ifølge en opgørelse af tænketanken Cepos. Det gør det til det største enkelte fradrag, som man selv kan indberette.

Derfor er det en rigtig god ide at være helt sikker på, at man får det hele med og får indberettet det rigtigt. For selvom fradraget stammer tilbage fra 1959, så ændrer det sig hvert eneste år.

I denne artikel vil vi gå igennem:
 • Hvad fradraget er
 • Hvilke informationer man skal bruge for at få det
 • Andre betingelser man skal være opmærksom på
 • Om du selv kan få fradrag

Hvad er kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er et fradrag, man kan få, hvis man har mere end 12 km til sin arbejdsplads. Det gælder alle transportmidler, så det er ligegyldigt om du kører i bil, på cykel, i offentlig transport eller noget helt fjerde. Det kaldes også til tider for "befordringsfradrag".

Det er indført for at hjælpe folk med de udgifter, der er nødvendige for at have et arbejde. Så jo længere du har til arbejde, jo større fradrag kan du få. Samtidigt findes der forskellige tillæg, hvis man f.eks. krydser visse broer på vej til arbejde f.eks. Storebælts- og Øresundsbroen, eller bor i visse kommuner.

For at udregne sit fradrag skal man bruge
 • Afstanden til sin arbejdsplads
 • Antallet af dage kørt til arbejdspladsen i løbet af året
 • Om man har ret til ekstra tillæg

Hvordan udregner jeg afstanden til mit arbejde?

Det lyder som et simpelt spørgsmål. Men der er faktisk flere ting, man skal være opmærksom på, som måske kan øge ens fradrag.

Det vigtigste er, at man ikke behøver vælge den korteste vej til arbejde. Dvs. hvis du kører en anden vej, fordi den er hurtigere eller f.eks. mere trafiksikker, så er det den afstand, du skal indtaste. Det betyder også at den afstand, Skats TastSelv udregner for dig, blot er vejledende og ikke nødvendigvis den rigtige for dig.

Hvis du cykler eller tager offentlig transport, så skal du også være opmærksom her. I det tilfældet skal du faktisk bruge den vej, man ville bruge som billist. Det kan være til din fordel, fordi man f.eks. på cykel kan bruge cykelstier, der ofte gør afstanden kortere. En måde at finde bilafstanden på er ved at bruge en kortservice som f.eks. Google Maps.
kørselsfradrag

Hvordan regner jeg antallet af dage på et år?

Endnu et spørgsmål der burde være et simpelt svar på. Men hvad hvis man arbejder deltid, har haft en sygdomsperiode, har arbejdet hjemmefra eller har skiftet job i løbet af året?

Man skal angive det antal dage, man faktisk er kørt til arbejdspladsen. Dvs. at hvis man har haft dage, hvor man ikke er kørt til arbejdsplads pga. sygdom, arbejde hjemmefra mm. så skal man ikke tælle disse dage med.

For at holde det simpelt, så bruger Skat selv 216 dage pr. år for normale fuldtidsansatte. Det svarer til, at man har 6 ugers ferie og 6-8 andre dage med sygdom, kursus etc. Hvis man har en aftale om at arbejde hjemmefra en dag om ugen, har arbejdet deltid eller lign. så skal man selv regne antallet af dage.

Se hvordan du nemt kan udregne dette nederst i artiklen.

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Kørselsfradraget har flere andre betingelser, hvor de vigtigste er:

 • Du kan ikke få fradrag, hvis din arbejdsgiver betaler transporten, f.eks. hvis du har firmabil til rådighed
 • Du kan ikke få fradrag, hvis du kører til og fra dit studie
 • Du kan ikke få fradrag, hvis du kører til og fra ulønnet praktik
 • Hvis du bor i en såkaldt "yderkommune" kan du muligvis få højere fradrag

Yderkommuner tæller de følgende:
 • Brønderslev
 • Frederikshavn
 • Hjørring
 • Jammerbugt
 • Læsø
 • Morsø
 • Norddjurs
 • Skive
 • Struer
 • Sønderborg
 • Thisted
 • Tønder
 • Vesthimmerland
 • Aabenraa
 • Bornholm
 • Faaborg-Midtfyn
 • Guldborgsund
 • Langeland
 • Lolland
 • Odsherred
 • Samsø
 • Slagelse
 • Svendborg
 • Vordingborg
 • Ærø
 • Aarø
 • Baagø
 • Egholm
 • Endelave
 • Hjarnø
 • Mandø
 • Nekselø
 • Orø
 • Sejerø
 • Tunø

Se om du kan få fradrag

Kørselsfradraget er en nødvendighed for mange, idet det kan være dyrt at have bil eller periodekort for at kunne komme på arbejde.

Dog skal man være meget opmærksom på alle dets betingelser, beregninger, standardsatser osv. Dette kan hurtigt bliver lidt af en jungle at finde rundt i.

Derfor har vi i Tax Helper lavet en let og intuitiv platform, hvor du nemt kan finde lige præcis dine kørselsdage og fradrag, samt om du har ret til diverse tillæg. Derudover kan du komme hele vejen i mål med at få rapporteret dit fradrag til Skat. Det er gratis at prøve, og du betaler kun, hvis du sparer penge i skat.