Forstå Fradrag

Hvad er håndværkerfradrag

få håndværkerfradrag

Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag er et af de mest velkendte fradrag, faktisk har over en tredjedel af danskerne brugt det. I 2018 alene blev næsten 3 mia. kr. indberettet til Skat i håndværkerfradrag.

Men stadig går vi glip af op til halvdelen af håndværksfradragene ifølge Skat selv. Det skyldes, at det ikke er helt så lige til at gennemskue, hvad man kan få fradrag for og hvordan det skal indberettes til Skat.

I denne artikel vil vi gå igennem:
 • Hvad håndværkerfradrag er
 • Hvad man kan få det for
 • Andre betingelser man skal være opmærksom på
 • Om du selv kan få fradrag

Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag er et fradrag, man kan få, hvis man har fået visse typer arbejde udført i ens bolig, f.eks. rengøring, havearbejde eller udskiftning af ruder. Det kan enten være arbejde, man har fået udført i sit hjem eller i sit sommerhus.

Det bliver også kaldt servicefradrag, hvilket i sidste ende er det samme fradrag. Dog findes der forskellige typer af ydelser, der er delt i "serviceydelser", og "håndværksydelser", hvor fradraget er forskelligt. Præcist hvad der er hvad, går vi igennem nedenfor.

Hvad kan man få håndværkerfradrag for?

Der er to overordnede typer af ydelser, man kan få fradrag for, "serviceydelser" og "håndværksydelser". De dækker over følgende typer arbejde.

Serviceydelser

Rengøring og
vinduespudsning

Børnepasning

Havearbejde

Fradrag (2019): 6.100 kr

Håndværksydelser

Tilslutning af bredbånd og installation af tyverialarm

Energibesparelser

Andre grønne
håndværksydelser

Fradrag (2019): 12.200 kr
Men hvad betyder "energibesparelser" egentligt og hvilken type rengøring er dækket?

Skat har defineret en lang liste af eksempler på specifikke ydelser, som vi har opsummeret her. Dette er blot eksempler, men det giver en god ide om, hvad man kan få fradrag for.

Serviceydelser

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
 • Indvending vinduespudsning
 • Udvending vinduespudsning
 • Børnepasning i hjemmet eller fritidsboligen (ikke lektiehjælp som hovedopgave)
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter
 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m.

Håndværksydelser

Tilslutning til bredbånd
 • Nedgravning og indskydning af kabler på egen grund
 • Opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer
Installation af tyverialarm

Isolering af tag, fx:

 • Carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag)

Reparation og forbedring af skorsten, fx:

 • Indsættelse af isolerende foring
 • Indsættelse af filter
 • Montering af røgsuger
 • Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

 • Nye ruder og vinduer
 • Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
 • Forsatsvinduer
 • Udskiftning af vinduer og døre i udestuer

Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

 • Nye døre (dørlåse er kun omfattet af fradraget ved udskiftning af yderdøre og terrassedøre)

Isolering af ydervægge, fx:

 • Isolering
 • Hulmursisolering

Isolering af gulv, fx:

 • Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv

Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

 • Radiatortermostatventiler
 • Vejrkompenseringsanlæg
 • Urstyring
 • Udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer)

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

 • Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
 • Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes
 • Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for erhvervsmæssig virksomhed anvendes

Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler, fx:

 • Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
 • Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
 • Etablering af stikledning

Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits

Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

 • Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
 • Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange

Installation eller forbedring af ventilation, fx:

 • Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg
 • Minirensningsanlæg
 • Rodzoneanlæg
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner
Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:
 • Maling af vinduesrammer (udvendigt)
 • Maling af døre (udvendigt)
 • Maling af ydervægge (udvendigt)
Indvendigt malerarbejde giver ikke fradrag.

Afmontering af brændeovne:
 • Afmontering af eksisterende brændeovne og pejseindsatse (omfatter selve afmonteringen og bortskaffelse af brændeovnen / pejseindsatsen samt tilmuring af hullet i skorstenen, hvor brændeovnen / pejseindsatsen var tilsluttet)
Radonsikring, fx:
 • Radonudsugning

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Håndværkerfradraget har flere andre betingelser for at sikre, at det bliver brugt rigtigt. De vigtigste betingelser er:

 • Du skal betale elektronisk, f.eks. med dankort eller MobilePay
 • Du skal betale inden 1. marts året efter
 • Fradraget gælder kun for vedligehold og reperation
 • Du kan ikke få fradrag, hvis du har fået tilskud til arbejdet fra en offentligt støtteordning eller din forsikring
 • Du skal have faktura, kvittering eller anden dokumentation
 • Hvis det er en virksomhed, der udfører arbejdet, så skal der være moms på fakturaen
 • Hvis det er arbejde i et sommerhus, du udlejer, så kan du ikke få fradrag for serviceydelser
 • Hvis du bor i en leje- eller andelsbolig, så skal du tjekke, om du har 'vedligeholdspligten' (står typisk i din kontrakt). Ellers kan du ikke få fradrag for håndværksydelserne (du kan stadig få for serviceydelserne)

Se om du kan få fradrag

Håndværkerfradraget giver en rigtig god mulighed for at "få rabat" på miljørigtig renovering og anden hjælp til hjemmet.

Dog skal man være meget opmærksom på alle dets betingelser, undtagelser, indberetningskrav osv. Dette kan hurtigt bliver lidt af en jungle at finde rundt i.

Derfor har vi i Tax Helper lavet en let og intuitiv platform, hvor du nemt kan se, om du lever op til kravene for håndværkerfradrag og komme hele vejen i mål med at få rapporteret dit fradrag til Skat. Det er gratis at prøve, og du betaler kun, hvis du sparer penge i skat.