Understand Deductions

What is a service- and carpenter deduction

get a service- and carpenter deduction

What is a service- and carpenter deduction?

The service- and carpenter deduction is one of the most well-known deductions. In fact, more than a third of Danes have used it. In 2018 alone, almost 3 billion DKK was reported to Skat in carpenter deductions.

But according to Skat, we are still missing out on up to half of all eligible carpenter deductions. This is because it is not always quite straightforward to figure out when you are eligible for a deduction and how this should be reported to Skat.

In this article, we will cover:
 • What a service- and carpenter deduction is
 • When it applies
 • Other conditions you will need to be aware of
 • Whether you are eligible to receive any deductions

What is a service- and carpenter deduction?

A service- and carpenter deduction is a deduction you are eligible to receive if you are having certain renovations done to your home such as cleaning, gardening or replacing your windows. This can be renovations made to your home as well as your vacation home.

This is also referred to as a service deduction, which, when it comes down to it, is the same exact deduction. However, there are different types of services that are separated into "services" and "carpenter services" to which the deduction is different. We will cover exactly which is which down below.

When does the service- and carpenter deduction apply?

There are two general types of services for which you can receive deductions, "services" and "carpenter services" These cover the following types of work:

Services

Cleaning and
window cleaning

Childcare

Gardening

Deduction (2019): 6,100 DKK

Carpenter services

Broadband connection and installation of a burglary alarm

Energy savings

Other green-initiative
carpenter services

Deduction (2019): 12,200 DKK
But what does "energy savings" even entail and what type of cleaning is covered?

Skat has defined a long list of examples of specific services, which we have summarized here. These are just examples; however, they offer you an insight into what makes you eligible for a deduction.

Services

Carpenter services

What else do you need to be aware of?

A service- and carpenter deduction has several other conditions put in place to ensure that it is used correctly. The most important conditions are:

 • You must pay electronically, e.g. with dankort or MobilePay
 • You must pay before March 1st of the following year
 • The deduction only applies to maintenance and repairs
 • You are not eligible to receive the deduction if you have received a grant to work from a public support scheme or through your insurance
 • You must be able to provide an invoice, receipt or other relevant documentation
 • If the work is conducted by a business, the invoice must include VAT
 • If the work is done to a holiday home you rent out, you are not eligible to receive a deduction for services
 • If you live in a rental home or a housing co-op, you will need to check whether you are assigned the 'maintenance obligation' (this will typically be stated in your contract). Otherwise, you will not be eligible to receive the carpenter services deduction (although you can still receive deduction for the other category of services as explained above)

Check to see if you are eligible for any deductions

The service- and carpenter deduction offers a great opportunity to get "a discount" on environmentally conscious renovations and other assistance with the home.

However, it is crucial to be aware of its conditions, exceptions, reporting requirements etc. This can easily become somewhat of a jungle to navigate.

That is why we at Tax Helper have created an easy and intuitive platform that comfortably allows you to check if you fulfill the requirements to receive the service- and carpenter deduction and make it all the way to the finish line in terms of reporting your deductions to Skat. It is free to try out, and you only pay if you save money on your taxes.
Forstå Fradrag

Hvad er håndværkerfradrag

få håndværkerfradrag

Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag er et af de mest velkendte fradrag, faktisk har over en tredjedel af danskerne brugt det. I 2018 alene blev næsten 3 mia. kr. indberettet til Skat i håndværkerfradrag.

Men stadig går vi glip af op til halvdelen af håndværksfradragene ifølge Skat selv. Det skyldes, at det ikke er helt så lige til at gennemskue, hvad man kan få fradrag for og hvordan det skal indberettes til Skat.

I denne artikel vil vi gå igennem:
 • Hvad håndværkerfradrag er
 • Hvad man kan få det for
 • Andre betingelser man skal være opmærksom på
 • Om du selv kan få fradrag

Hvad er håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag er et fradrag, man kan få, hvis man har fået visse typer arbejde udført i ens bolig, f.eks. rengøring, havearbejde eller udskiftning af ruder. Det kan enten være arbejde, man har fået udført i sit hjem eller i sit sommerhus.

Det bliver også kaldt servicefradrag, hvilket i sidste ende er det samme fradrag. Dog findes der forskellige typer af ydelser, der er delt i "serviceydelser", og "håndværksydelser", hvor fradraget er forskelligt. Præcist hvad der er hvad, går vi igennem nedenfor.

Hvad kan man få håndværkerfradrag for?

Der er to overordnede typer af ydelser, man kan få fradrag for, "serviceydelser" og "håndværksydelser". De dækker over følgende typer arbejde.

Serviceydelser

Rengøring og
vinduespudsning

Børnepasning

Havearbejde

Fradrag (2019): 6.100 kr

Håndværksydelser

Tilslutning af bredbånd og installation af tyverialarm

Energibesparelser

Andre grønne
håndværksydelser

Fradrag (2019): 12.200 kr
Men hvad betyder "energibesparelser" egentligt og hvilken type rengøring er dækket?

Skat har defineret en lang liste af eksempler på specifikke ydelser, som vi har opsummeret her. Dette er blot eksempler, men det giver en god ide om, hvad man kan få fradrag for.

Serviceydelser

Håndværksydelser

Hvad skal man ellers være opmærksom på?

Håndværkerfradraget har flere andre betingelser for at sikre, at det bliver brugt rigtigt. De vigtigste betingelser er:

 • Du skal betale elektronisk, f.eks. med dankort eller MobilePay
 • Du skal betale inden 1. marts året efter
 • Fradraget gælder kun for vedligehold og reperation
 • Du kan ikke få fradrag, hvis du har fået tilskud til arbejdet fra en offentligt støtteordning eller din forsikring
 • Du skal have faktura, kvittering eller anden dokumentation
 • Hvis det er en virksomhed, der udfører arbejdet, så skal der være moms på fakturaen
 • Hvis det er arbejde i et sommerhus, du udlejer, så kan du ikke få fradrag for serviceydelser
 • Hvis du bor i en leje- eller andelsbolig, så skal du tjekke, om du har 'vedligeholdspligten' (står typisk i din kontrakt). Ellers kan du ikke få fradrag for håndværksydelserne (du kan stadig få for serviceydelserne)

Se om du kan få fradrag

Håndværkerfradraget giver en rigtig god mulighed for at "få rabat" på miljørigtig renovering og anden hjælp til hjemmet.

Dog skal man være meget opmærksom på alle dets betingelser, undtagelser, indberetningskrav osv. Dette kan hurtigt bliver lidt af en jungle at finde rundt i.

Derfor har vi i Tax Helper lavet en let og intuitiv platform, hvor du nemt kan se, om du lever op til kravene for håndværkerfradrag og komme hele vejen i mål med at få rapporteret dit fradrag til Skat. Det er gratis at prøve, og du betaler kun, hvis du sparer penge i skat.